Nữ cảnh sát bị tội phạm hiếp dâm tập thể nói về công việc tội nghiệp của nữ điều tra viên xinh đẹp Minami Kojima khi ngày nào cũng phải tiếp xúc với đám tội phạm biến thái, hôm nay Minami Kojima nhận nhiệm vụ đột nhập vào tổ chức tội phạm nhưng bất ngờ khi bọn chúng đã phát hiện ra và đè cô ra địt tập thể.

Nữ cảnh sát bị tội phạm hiếp dâm tập thể

Nữ cảnh sát bị tội phạm hiếp dâm tập thể