Lạnh quá do mất điện hai anh em Danni Rivers phải ôm nhau ngủ và thế là