Do mới vào làm nên em Ren Kitazawa phải bú cặc nghe theo trưởng phòng